1. 홈페이지
  2. / CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Ban quản lý Sàn giao dịch Belovedbeyond.com và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến các giao dịch tại Sàn giao dịch Belovedbeyond.com.

Để thuận lợi cho quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại Ban quản lý Sàn giao dịch quy định Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại như sau:
* Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Bước 1: Khách hàng (hoặc người được tặng) chụp lại mẫu hoa nhận được.
Bước 2: Gửi email bao gồm: mã số đơn hàng, số điện thoại đặt hàng, kèm với hình sản phẩm vào nội dung khiếu nại vào email support@belovedbeyond.com
Bước 3: Belovedbeyond.com sẽ kiểm tra các thông tin, đối chiếu và đưa ra giải pháp xử lý. Thời gian xử lý trong vòng 24 giờ kể từ thời gian nhận được email khiếu nại của khách hàng.
+ Thời gian giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh là 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty nhận được phản ánh từ phía người dùng.
+ Trách nhiệm của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
+ Đối với Ban quản lý sàn giao dịch Belovedbeyond.com
- Sàn giao dịch Belovedbeyond.com có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của cả người mua và người bán. Quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại, tranh chấp được Ban quản lý sàn Belovedbeyond.com quy định rất rõ trong “Chính sách giải quyết tranh chấp khiếu nại” được đăng tải công khai trên Sàn Belovedbeyond.com và trong Quy chế Sàn.
- Sàn giao dịch Belovedbeyond.com sẽ hỗ trợ khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung có liên quan đến giao dịch khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại
- Sàn giao dịch Belovedbeyond.com có trách nhiệm là người đứng ra hòa giải những tranh chấp, khiếu nại giữa người mua và người bán trong khả năng cho phép. Nếu vướt ngoài khả năng sẽ nhờ các cơ quan chức năng giải quyết
+ Đối với người bán, nhà cung cấp, đối tác
- Phối hợp với BQL Sàn giao dịch Belovedbeyond.com để giải quyết những tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của mình.
- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình giao dịch có liên quan đến tranh chấp, khiếu nại.
- Có trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận (đổi trả hàng hoặc hoàn tiền) cho người mua nếu lỗi thuộc về người bán.
+ Đối với người mua, khách hàng
- Phối hợp với BQL Sàn giao dịch Belovedbeyond.com để giải quyết những tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của mình.
- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, bằng chứng (bằng hình ảnh, văn bản,…) liên quan đến tranh chấp, khiếu nại.
- Có trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận (đổi trả hàng hoặc hoàn tiền) cho người bán nếu lỗi thuộc về người mua.
Ban quản lý Sàn giao dịch Belovedbeyond.com luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Ban quản lý Sàn giao dịch Belovedbeyond.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản lý Sàn giao dịch Belovedbeyond.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Ban quản lý Sàn giao dịch Belovedbeyond.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Ban quản lý sàn giao dịch Belovedbeyond.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Website Belovedbeyond.com đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa
thuận với khách hàng. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của
các bên nhất là cho khách hàng.

저작권 @ Beloved & Beyond - 2024
BB Messenger
Facebook Messenger 선물 주문 지원 Chat Zalo 선물 주문 지원

선물 주문 지원 수수료: 10.000đ. 무료 주문에 대해 문의하세요.